Σχάρες για δοχεία Φέτας

14221000 - Σχάρα δοχείου τυριού 1000ml - Container grate 1000ml

Σχάρα δοχείου φέτας 900g

Κωδικός 4210


Α Υλη
Συμπολυμερές πολυπροπυλένιο(ΡΡ) κατάλληλο για τρόφιμα,εγκεκριμένο από τον FDA & σύμφωνο με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών της ΕΕ
Χρώμα
Παράγετε σε μπλε.Διατίθετε και σε άλλα χρώματα κατόπιν συνεννόησης
Εφαρμογές
Σχάρα για δοχείο φέτας

 


14232000 -  Σχάρα δοχείου τυριού 2000ml - Container grate 2000ml

Σχάρα δοχείου φέτας 2 kg

Κωδικός 4220


Α Υλη
Συμπολυμερές πολυπροπυλένιο(ΡΡ) κατάλληλο για τρόφιμα,εγκεκριμένο από τον FDA & σύμφωνο με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών της ΕΕ
Χρώμα
Παράγετε σε μπλε.Διατίθετε και σε άλλα χρώματα κατόπιν συνεννόησης
Εφαρμογές
Σχάρα για δοχείο φέτας