Καλώς ήρθατε στην HellenicPlast

Με σεβασμό στο περιβάλλον

περιβαλλοντικη πολιτικη

Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, με πρωταρχικό παράγοντα την ποιότητα και με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η HellenicPlast ακολουθεί μία περιβαλλοντική πολιτική στην λειτουργία της, καθώς επίσης και σε όλες τις παραγωγικές της διαδικασίες.

Έτσι, προωθεί την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζόμενούς της και θέτει περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ορθή διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, τα οποία δίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες προς ανακύκλωση και ο περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασμός των προϊόντων της.

Παράλληλα από το 2016 η εταιρία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών για την ανακύκλωση των συσκευασιών της